Využití exaktních metod při analýze evropských firem


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:51180-0002
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2003