Výzkum možností online komunikace občana a veřejné správy s použitím znalostních systémů


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:GAČR 402/05/2609
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2005-2006

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: