Projekt "Rozvoj profesního poradenství na VŠ"


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:1993-1994