Rozvoj profesního poradenství na Českých univerzitách


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:CME-2121-96
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:1996-1998

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

TEMPUS projekt