Připojení okresní knihovny v Chebu na Internet


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Období řešení:1998

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Ministerstvo kultury ČR