Informační systém okresní knihovny v Chebu na Internetu


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Období řešení:2000

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

grant města Cheb