Analýza trhu práce


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Interní grant FEK ZČU