Využití specializovaného SW a HW pro podporu výuky finančních analýz


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2006

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

interní grant FEK