Centrum základního výzkumu dynamické ekonomie a ekonometrie


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Ing. Ladislav LUKÁŠ, CSc.
Číslo projektu:LC6075
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2007-2011

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

(VŠE/FFU, ČAVV/UTIA, UK/FSV, ZČU/FEK)