Příprava nového bakalářského studijního programu 6209R: Systémové inženýrství a informatika na FEK ZČU


Hlavní řešitel na FEK: prof. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Číslo projektu:MŠMT ev.č. 2002/88
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2002

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cíl projektu:
a) Vytvoření nového bakalářského studijního oboru v rámci studijního programu 6209 R Systémové inženýrství a informatika (pracovní název Informační management).
b) Koncipovat navrhovaný program jako interfakultní (výrazný podíl Fakulty aplikovaných věd ZČU).
c) Profesně orientovat závěr studia nových oborů bakalářského studijního programu (aktivní spolupráce s hospodářskou praxí) tak, aby absolventi měli možnost nastoupit do hospodářské praxe, jakož pokračovat ve studiu v návazném magisterském stupni (a to i na dalších ekonomických fakultách v ČR, případně v zahraničí).
d) V rámci nových učebních plánů školit studenty v disciplínách podporujících přemýšlení, rychlou adaptabilitu a hlavně schopnost neustále se učit a přemýšlet. V souvislosti s tím díky důrazu na samostatnou práci studentů snížit počet kontaktních hodin oproti současnému stavu ve stávajícím studijním oboru na FEK (cíl: o 10 – 20%).
e) Vytvořením nového bakalářského studijního programu rozšířit novým směrem základnu třístupňové struktury ekonomického vysokoškolského studia na FEK ZČU v Plzni v souladu s požadavkem realizace Boloňské deklarace.

Rozvojový projekt MŠMT, dotace 635 tis. Kč