Příprava nového bakalářského studijního oboru, 62-02-R Hospodářská politika a státní správa, studijní obor Veřejné finance


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Vlastimil PAVLÁSEK, CSc.
Číslo projektu:400
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2003

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

řešitel