Analýza využití informačních a komunikačních technologií v marketingu, obchodu a službách


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Vedoucí projektu: Ing. J. Tlučhoř. Spoluřešitelé: doc. L. Eger, Ing. D. Hommerová, Ph.D., Ing. L. Javorska, doc. D. Jakubíková, Ing. J. Brožová + studenti FEK