Výzkum efektivní strategie spolupráce pomocí systému založeného na simulaci \"vězňova dilema\"


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:51 3013
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007