Vývoj transakčních nákladů podnikání od roku 1993 do současnosti


Hlavní řešitel na FEK: JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.
Číslo projektu:3002
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je detailní kvantifikace vývoje nákladů na založení, vznik, správu (běžný provoz), zrušení, přeměny a zánik jednotlivých právních forem podnikání v průběhu času.