Analýza podpor marketingové činnosti využívaných firmami v České republice


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Lenka KRÁLOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:51130/513006/1311
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Specifický výzkum.