Plzeň - univerzitní město: Společný semestrální kurs vybraných českých a německých studentů


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Období řešení:2008

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Studenti FEK ZČU a FH Amberg-Weiden se již třetím rokem zúčatsnili společného semestrálního kursu a ve smíšených skupinách zpracovávali v zimním semestru 2008/09 zadané téma a následně jej prezentovali odborné komisi v AJ.