InnoSkills - Innovation Skills for SMEs


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:LLP-LDV/TOI/08/IT/481
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2008-2010

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Program Leonardo da Vinci - transfer inovací.
Lokalizace, aktualizace, integrace a diseminace tréninkového programu pro inovátory v MSP.
Koordinátor Treviso Technologica, Itálie, další 4 zahraniční partneři; v ČR HK Plzeňského kraje, HK Cheb, AIP ČR