FASTER - Training for Fast Growing Enterpreneurs


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:2008-1-PL1-LEO05-02076, P1
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2008-2010

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Program Leonardo da Vinci - transfer inovací.
Lokalizace, aktualizace, integrace a diseminace tréninkového programu pro rychle rostoucí MSP.
Koordinátor The West Pomeranian Business School, Štětín, Polsko, další 4 zahraniční partneři; v ČR HK Plzeňského kraje, HK Cheb, AIP ČR