Výzkum procesů zvyšování výkonnosti veřejné správy


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Číslo projektu:51160/1311/3008
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: