Diverzity management


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:zak ZČU 513008
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009-2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Specifický výzkum FEK ZČU v Plzni, řešitel: L.Eger, spoluřešitelé: D.Egerová, J.Petrtyl, J.Předotová.