Mediální podpora Techmania science center


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA
Číslo projektu:CZ.1.14 ROP NUTS II. Jihozáopad
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2009