Simulace prediktivního elektronického trhu a její srovnání s reálným vývojem


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:3011
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009