Konstrukce strukturovaného produktu s požadovanými charakteristikami


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Alex KUCHYNKA
Číslo projektu:3013
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: