Společný semestrální kurz českých a německých studentů


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Číslo projektu:088
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2009-2011

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

V zimním semestru probíhá semestrální kurz českých a německých studentů, který je zaměřen na interkulturní management. Kurzu se účastní studenti Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni a studenti Hochschule Amberg – Weiden. Studenti pracují v mezinárodních týmech na semestrálním projektu na zadané téma. V průběhu semestru se studenti setkají na pracovním workshopu ve Weidenu (úvodní) a v Plzni (závěrečný). Podrobnější informace o projektu.