LLP - Cooperation between education institutions and stakeholders


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:2011-257
Období řešení:2011

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Informace o realizaci projektu:
http://www.zcu.cz/istady?clanek=/istady/2010/kveten/eger2.html