Vytvoření výukových objektů ve výuce finanční matematiky


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.
Číslo projektu:FRVŠ F5-1150/2011
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2011

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je vytvoření multimediálních interaktivních objektů pro podporu výuky finanční matematiky a následně výuky základů finančního inženýrství. Tyto objekty umožní uživatelsky pohodlným způsobem sledovat průběh dynamických finančních procesů popř. principy numerických metod používaných ve finanční matematice. V dalším bude s podporu projektu rozšířena banka automaticky generovaných problémových úloh z oblasti finanční matematiky a vytvořena banka úloh pro oblast základních postupů analýzy kapitálových trhů. Tyto výukové objekty přispějí ke zkvalitnění a částečné inovaci kurzů v oblasti finanční matematiky a finančního inženýrství. Dále bude projektem podpořen nákup zahraniční i domácí literatury jako zdroje algoritmů, implementovaných ve vytvářených výukových objektech a v dalším podporující výuku v uvažovaných kurzech.