Výkum v oblasti IAS/IFRS - komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem dle právních norem ČR


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Číslo projektu:513004
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2007-2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Interní výzkumný projekt - specifický výzkum s názvem: Výzkum v oblasti IAS/IFRS - komparace řešení účetního systému IAS/IFRS s účetním systémem dle právních norem ČR.