Rozvoj účetní teorie v oblasti MSP se zaměřením na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Číslo projektu:513003
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2009-2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Interní výzkumný projekt - specifický výzkum s názvem: rozvoj účetní teorie v oblasti MSP se zaměřením na Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Obsahem byla analýza IFRS for SME.