Vliv soukromých tělovýchovných a sportovních zařízení na tělovýchovné a sportovní aktivity obyvatel Chebu, Sokolova a Karlových Varů


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:RS MŠMT c. 98 017
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:1998

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Anotace:
Soukromá tělovýchovná a sportovní zařízení, činnost soukromých klubů a cvičitelů a sportovní a tělovýchovné akce pořádané privátním sektorem jsou již v současné době důležitým faktorem, ovlivňujícím nabídku a poptávku sportovních aktivit dospělých i mládeže v obcích. V oblasti vrcholového sportu a sportovních akcí sehrávají i významnou úlohu v reprezentaci obce, regionu. Je nutné hledat efektivní vztah k privátnímu sektoru v oblasti sportu ve vazbě na komunální politiku, městské úřady, občanská sdružení v oblasti sportu a jiné subjekty. To je i nový trend v oblasti komunální tělovýchovy v SRN po uplatňování Zlatého plánu a proto je nutné nejen zmapovat současný stav v obcích v ČR, ale i převzít a předat zkušenosti z vyspělé země EU.

Cíl projektu:
a) Na základě analýzy stavu komunální tělovýchovy (RS 97 082) a analýzy současného stavu soukromých tělovýchovných a sportovních zařízení tří středně velkých měst ukazát současný stav privátních sportovních zařízení a aktivit v obcích.
b) Zhodnotit první zkušenosti ze vznikajícího vztahu mezi privátním sektorem v oblasti sportu, státní správou a občanskými sdruženími v těchto obcích.
c) Srovnat současný stav se zkušenostmi z Německa a umožnit předání informací odborníkům z ČR.
d) Zajistit rozšíření informací pro odborná pracoviště v ČR a MU středně velkých a velkých měst v České republice.