Diversity management, comparison, the best practices of Visegrad countries


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:Visegrad Fund 21110193
Poskytovatel:Visegrad Fund
Období řešení:2011-2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavní řešitelem je ZČU v Plzni, spoluřešitelé Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárská univerzita v Nitre, Szent István University Gödöllö, Zachodniopomorska Szkola Biznesu w Szcecinie. Projekt financuje Visegrad Fund.
<a href=http://diversity-management.webnode.cz/en/>http://diversity-management.webnode.cz/en/</a>