POSTDOC-11 E-learning jako nástroj rozvoje a vzdělávání pracovníků v podnicích (řešitel)


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2011-2011

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

E-learning jako nástroj rozvoje a vzdělávání pracovníků v podnicích