Rozvoj teorie účetního systému z interdisciplinárního hlediska


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.
Období řešení:2011

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je tvorba modelu integrovaného účetního systému za účelem rozvoje a zlepšení transparentnosti podnikových procesů a měření a řízení výkonnosti podniku v kontextu přístupu udržitelné výroby a spotřeby v ekonomických, technických, environmentálních a sociálních podmínkách 21. století.