Prevence rizik a zvýšení efektivnosti realizace vzdělávacích projektů v regionálním školství


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Číslo projektu:TAČR 2012TD010228
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2012-2013

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Předložený aplikovaný výzkum řeší optimalizaci projektového managementu vzdělávacích projektů v regionálním školství. Výzkum v regionech má za cíl identifikovat rizikové faktory a na základě výstupů připravit metodiku optimalizace procesů, které přispějí k efektivnosti vzdělávacích již běžících, ale i plánovaných projektů a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoji české společnosti. Výsledky vytvoří informační základnu (software) pro rozhodovací procesy decizních orgánů.

DOKUMENTY:
  • Výstupem pro praxi je užitečný kurz pro řízení rizik vzdělávacích projektů v ČR pro vedení škol. Nejedná se ovšem o obvyklý e-learningový kurz, je to spíše pomocný nástroj pro řešení rizik vzdělávacích projektů. Pro školy na adrese: http://home.zcu.cz/~leger/Modul/ .