Inovace studijního předmětu zaměřeného na výuku světových účetních systémů


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.
Číslo projektu:78/2012
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2012-2012