Trendy v podnikání 2012 - sekce pro studenty doktorského studia


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jarmila IRCINGOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SVK1-2012-024
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Uspořádání sekce pro studenty DSP v rámci konference Trendy v podnikání 2012, která se uskuteční ve dnech 15. - 16. 11. 2012.