Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání (EnviroGIS)


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Číslo projektu:CZ 1.7/1.3.00/2.0011
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2010-2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: