Amenitní migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel.


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Číslo projektu: 403/07/0714
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2007-2010

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: