Porovnání transformačních změn v příměstském a venkovském prostoru Plzeňského a Nitranského kraje


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Marie NOVOTNÁ, CSc.
Číslo projektu:MEB 080896
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2008-2009

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: