Analýza trhu polygrafických služeb ve městě Plzni a blízkém okolí, včetně návrhů pro zřízení pobočky (pro firmu Polypress s.r.o.)


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Jan TLUČHOŘ, Ph.D.
Období řešení:2012

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Studie v rámci Inovačních voucherů Karlovarského kraje: Předkládaná studie primárně řeší otázku intenzivnějšího vstupu firmy Polypress s.r.o. na trh polygrafických služeb ve městě Plzni. Studie vychází ze současné situace firmy Polypress. Zpracovatelský tým se zaměřil na analýzu základních aspektů současného fungování firmy, včetně rozboru finanční situace apod. Klíčovou částí hodnocení současných aktivit firmy tvoří analýza internetových stránek firmy a jejího cenového kalkulátoru, který je firmou považován za významnou konkurenční výhodu. Bez analýzy těchto vnitřních předpokladů by nebylo možné zvolit v následujících krocích vhodná doporučení pro firmu.
Další část studie tvoří analýza trhu polygrafických služeb ve městě Plzni, která spočívá především v analýze konkurence, včetně aspektů cenových a kvalitativních.
Závěrečná část studie se zaměřuje na konkrétní doporučení pro firmu Polypress s.r.o. ohledně vstupu na plzeňský trh. Tato část je tvořena pomocí scénářů. Zpracovatelský tým navrhuje několik možných scénářů vstupu na plzeňský trh, které jsou pak dále podrobněji rozpracovány z hlediska postupů jejich realizace a z pohledu finanční náročnosti. Předchozí části studie pak tvoří zdroj informací pro prezentované návrhy.