Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje – zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:GAČR 402/03/1143
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2003-2005

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Společný projekt Obchodně-podnikatelské fakulty v Karviné a Západočeské univerzity v Plzni (SVRR) (řešitel)