Postavení pohraničí v regionálním rozvoji ČR se zřetelem k zapojení ČR do evropských struktur


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:205/99/1142
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:1999-2001

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt byl řešen ve dvou rovinách: vnitřní, reprezentující roli pohraničí v rámci Česka, vnější, přibližující význam pohraničí pro integraci do evropských struktur. Tomu odpovídaly rovněž cíle základního výzkumu a aplikované povahy. Vedle práce s literaturou a využití statistických dat byla provedena a vyhodnocena řada empirických šetření, jak v celém příhraničním pásu (starostové obcí, průmyslové podniky se zahraničním kapitálem, úřady práce), tak v účelově vymezených mikroregionech (obyvatelstvo, turisté, starostové obcí, průmyslové a zemědělské podniky). Vedle dílčích publikací jednotlivých autorů bylo zpracováno šest souhrnných publikací: Geografická analýza pohraničí ČR, Reflexe regionálního rozvoje pohraničí ČR, monotematické číslo Geografie 1/2000 věnované problematice pohraničí, Přehled literatury k problematice pohraničí, sborník z konference v Prachaticích Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 9/2001, České pohraničí bariéra nebo prostor zprostředkování?