Propojení sítě ochrany spotřebitelů Bavorsko/Česko ConNet


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:71
Poskytovatel:ESF
Období řešení:2008-2010

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Jedná se o projekt v rámci programu Evropská územní spolupráce, Cíl 3 Česká republika-Sbobodný stát Bavorsko 2007-2013. Cílem projektu je analýza problémů spotřebitelů, náprava informačního deficitu spotřebitele, podpora a koordinace výměny názorů a zkušeností mezi regionálními aktéry, zavedení hranice překračujících informačních a kooperačních sítí k problematice bavorsko-českých problémů v oblasti ochrany spotřebitele.