Digitální atlas ekonomických aktivit Plzeňského kraje


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.
Období řešení:2013-2013

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

1. Vytvořit soubor tématických map ekonomických aktivit v Plzeňském kraji.
2. Identifikovat a charakterizovat výrazná místa koncentrace ekonomických aktivit, oblasti ekonomické specializace a ekonomicky málo rozvinuté oblasti Plzeňského kraje.
3. Upozornit na disparity v prostorové organizaci ekonomických aktivit Plzeňského kraje.