Marketingový management obcí, měst a regionů


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:WB-22-05
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2005-2006

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

společný projekt Ostravské univerzity v Ostravě (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) a Západočeské univerzity v Plzni (SVRR)

    PUBLIKACE:

    Statě ve sborníku
    • Ježek, J. Marketing gmin i miast w Republice Czeskiej. In Politika zrównowazonego rozwoju oraz Instrumenty zarzadzania miastem. Opole : Uniwersytet Opolski, 2006. s.225-231. ISBN 83-7395-188-1.
    • Ježek, J.; Pauličková, R. Marketing of towns in theory and practice. Experience in applying marketing in the Czech Republic and Slovak Republic. In New Members - New Chalanges for the European Regional Development Policy. Košice : Technical University, 2006. s.159-163. ISBN 80-225-2060-8.
    • Ježek, J.; Ježková, R. Marketingové aktivity obcí a měst v západních a jižních Čechách. In Současné problémy rozvoje regionů a přístup veřejné správy k jejich řešení. Brno : Masarykova univerzita, 2006. s.97-101. ISBN 80-210-4148-X.