Trendy v podnikání 2013 - sekce pro studenty doktorského studia


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SVK1-2013-016
Období řešení:2013

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Uspořádání sekce pro studenty DSP v rámci konference Trendy v podnikání, která se uskuteční ve dnech 14. - 15. 11. 2013.