Monitoring a evaluace kulturních projektů na příkladu evropských hlavních měst kultury


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2013-051
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2013-2013

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem projektu je poskytnou odborné veřejnosti poznatky o evaluaci velkých kulturních projektů (na příkladu evropských hlavních měst kultury)a provést ex-ante analýzu projektu Plzeň - evropské hl. město kultury 2015.