Inovační potenciál Plzeňského kraje – stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:TD020279
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2014-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na teritoriální analýzu inovačního potenciálu Plzeňského kraje v kontrastu jádrové oblasti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů. Cílem je získání originálních dat pro vytvoření souboru specializovaných map s odborným obsahem. Výstup bude sloužit regionálním institucím pro hledání nástrojů na posílení teritoriální soudržnosti území a omezení výrazných regionálních disparit prostřednictvím inovativních přístupů na trhu práce a tím stabilizace vzdělané pracovní síly.