Vliv přeshraniční spolupráce na regionální rozvoj českého pohraničí


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.
Číslo projektu:TD020254
Poskytovatel:TA ČR
Období řešení:2014-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Záměrem projektu je přispět ke zvýšení regionální konkurenceschopnosti českého pohraničí. Právě ve zdejších regionech se realizuje „každodenní“ evropská integrace, sousedské vazby tomu však neodpovídají. Jako prostředek ke zlepšení situace se aplikovaný výzkum orientuje na nastolení kompatibility prostorových informací (statistika, rozvojové dokumenty). Výsledkem aktivit bude soubor specializovaných map s přeshraniční tematikou a certifikovaných metodik k usměrnění regionálního rozvoje.

    PUBLIKACE:

    Statě ve sborníku
    • Dokoupil, J.; Preis, J. THE DEVELOPMENT OF THE CROSS-BORDER COOPERATION IN THE CZECH-BAVARIAN BORDERLAND: A CONTRIBUTION TO ENHANCING OF THE EUROPEAN INTEGRATION IN TERMS THE OF GLOBAL ECONOMICS. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, PTS I AND II. Žilina : UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015, s.110-118. ISBN 978-80-8154-145-2.