Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice


Hlavní řešitel na FEK: doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.
Číslo projektu:WB-15-05
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2005-2006

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

společný projekt Západočeské univerzity v Plzni (SVRR), Ostravské univerzity v Ostravě (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) a Vysoké školy evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích. (řešitel)

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Ježek, J. Budoucnost regionálních rozvojových agentur v České republice. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 218s. ISBN 80-7043-518-6.
  Statě ve sborníku
  • Ježek, J. Regionální rozvojové agentury : okolnosti jejich vzniku, faktory úspěšnosti a budoucí vývoj. In X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s.128-138. ISBN 978-80-210-4325-1.
  • Ježek, J. Problémy realizace regionální politiky v České republice. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.262-265. ISBN 978-80-7041-812-3.
  • Ježek, J. Strategické regionální plánování. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.81-85. ISBN 80-7073-516-X.
  • Ježek, J. Manažeři a jejich role v místním a regionálním rozvoji. In Regio 2006. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.43-51. ISBN 80-7043-517-8.
  • Ježek, J. Regionální rozvojové agentury: okolnosti jejich vzniku, faktory úspěšnosti a budoucí vývoj. In Role regionálních rozvojových agentur, mikroregionů a vysokých škol v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.4-38. ISBN 80-7073-516-X.
  • Ježek, J. Kritické zhodnocení podmínek a praktických zkušeností s managementem v místním a regionálním rozvoji v České republice. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.87-103. ISBN 80-7043-472-4.
  • Ježek, J. Regiony - jejich typologie a rostoucí význam. In Role regionálních rozvojových agentur a mikroregionů v regionálním rozvoji. V Plzni : Západočeská univerzita, 2006. s.5-10. ISBN 80-7043-472-4.
  • Ježek, J. Inovativní přístupy k řízení regionálního rozvoje. In I. virtuální konference - "Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize)". Kunovice : Evropský polytechnický institut, 2005. s.81-88. ISBN 80-7314-075-6.