Moderní přístupy v inovacích, podnikání a řízení podniku


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:SGS-2014-040
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2014-2015

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zkoumání moderních přístupů v inovacích, podnikání a řízení podniku. Tyto oblasti jsou spolu úzce propojeny a jejich zkoumání může přinést cenné informace k jejich vývoji a trendům, a tedy i nové informace k jejich přínosu pro řízení podniku a podnikání obecně. Navrhovaný výzkum se bude zaměřovat do dvou základních oblastí, které spolu tematicky souvisejí. Jedná se o oblast inovace a podnikání a oblast managementu podniku a jeho vybraných aspektů. Tím bude zajištěn dostatečný komplexní pohled na zkoumanou problematiku v rámci zaměření řešitelů projektů.

  PUBLIKACE:

  Monografické publikace
  • Vacík, E.; Kracík, L. Výzkum přístupů používaných ve firmách při práci s projektovými portfolii. Plzeň : NAVA- nakladatelská a vydavatelská agentura, 2014. 105s. ISBN 978-80-7211-470-2.
  Příspěvky v odborných časopisech
  • Jermář, M. Osobnostní hodnotové preference a organizační kultura. Trendy v podnikání, 2016, roč.2016. č.3, s.63-72, ISSN 1805-0603.
  • Jelínková, E.; Jiřincová, M. Divesity Management as a tool of managing Intellectual Capital. Journal of Competitiveness, 2015, roč.7. č.4, s.3-17, ISSN 1804-171X.
  • Egerová, D. Talent v organizačním prostředí - teoretické přístupy a implikace pro talent management. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.1/2015, s.45-54, ISSN 1805-0603.
  • Taušl Procházková, P. Incubation Activities and Entrepreneurship: Does it Work Together?. Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics, 2015, roč.2015. č.2015, s.1-12, ISSN 2169-0367.
  • Januška, M.; Špicar, R. RISK MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT: THE CASE OF THE UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA IN PILSEN. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS, 2015, roč.167. č.5, s.267-277, ISSN 1993-6788.
  • Januška, M.; Roháč, T. Value Stream Mapping Demonstration on Real Case Study. Procedia Engineering, 2015, roč.100. č.100, s.520-529, ISSN 1877-7058.
  • Špicar, R.; Januška, M. Use of Monte Carlo Modified Markov Chains in Capacity Planning. Procedia Engineering, 2015, roč.100. č.100, s.953-959, ISSN 1877-7058.
  • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M.; Lukáš, L. Effectiveness of entrepreneurship policies: Some evaluation research perspectives. Amfiteatru Economic, 2015, roč.17. č.39, s.706-722, ISSN 1582-9146.
  • Vacek, J. Vzdělávání pro inovační podnikání. Inovační podnikání & transfer technologií, 2014, roč.XXII. č.2, s.14, ISSN 1210-4612.
  • Egerová, D.; Jiřincová, M. Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic. Actual Problems of Economics, 2014, roč.7. č.157, s.335 - 342, ISSN 1993-6788.
  • Jermář, M. Spolupráce v sítích a psychologická smlouva. Trendy v podnikání, 2014, roč.4. č.3, s.22-30, ISSN 1805-0603.
  Statě ve sborníku
  • Januška, M.; Faifr, A. Project Quality Management Lifecycle: A Case Study of the Commencement of Insulin Pen Mass Production. In Proceedings of the 26th DAAAM International Symposium. Viena : DAAAM Internationa, 2016, s.343-349. ISBN 1726-9679978-3-902734-07-5.
  • Januška, M.; Kosťun, M. Comparison of the error rates in the manufacturing and non-manufacturing processes. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterdam : International Business Information Management Association, 2015, s.1746-1753. ISBN 978-0-9860419-4-5.
  • Špicar, R.; Januška, M. Use of Monte Carlo Modified Markov Chains in Capacity Planning. In Procedia Engineering. Vienna : Elsevier Ltd, 2015, s.953-959. ISBN 1877-7058neuvedeno.
  • Januška, M.; Roháč, T. Value Stream Mapping Demonstration on Real Case Study. In Procedia Engineering. Vienna : Elsevier Ltd, 2015, s.520-529. ISBN 1877-7058neuvedeno.
  • Jermář, M. Preferred Culture of Healthcare Organizations in Czech Republic. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Madrid : International Business Information Management Association (IBIMA), 2015, s.913-925. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  • Taušl Procházková, P. Social Entrepreneurship as a Sustainable Business Approach in Theory and in Practice. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.144-153. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  • Jelínková, E. Contribution of Strategic Purchasing to Company´s Value Added. In Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.873-880. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  • Taušl Procházková, P. Entrepreneurship and Incubation Activities in Praxis: Benchmarking Observations. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.2140-2148. ISBN 978-0-9860419-2-1.
  • Egerová, D. Talent management: Driver for Competitive Advantage. In The 24 th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.141-147. ISBN 978-0-9860419-3-8.
  • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E. The Importance of Intellectual Capital in Entrepreneurial Companies. In Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2014, s.264-269. ISBN 2049-0941978-1-909507-24-1.
  • Jermář, M. An analysis of task interpersonal organizational and non-organizational conflicts. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.1371-1382. ISBN 978-0-9860419-3-8.
  • Januška, M.; Špicar, R. Activity Based Costing: Practical Case Study For Education Purposes. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.2108-2117. ISBN 978-0-9860419-3-8.
  • Januška, M.; Roháč, T. Process analysis results and their alternative use in price negotiations. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.1470-1478. ISBN 978-0-9860419-3-8.
  • Zahradníčková, L.; Vacík, E. Management of Strategic Risks at the Process Level in Organization. In Proceedings of The 24th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.1364-1370. ISBN 978-0-9860419-3-8.
  • Kracík, L.; Vacík, E. Multi-Project Management in the Practice of Modern Companies. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2014. Chemnitz : Verlag der GUC, 2014, s.151-160. ISBN 978-3-86367-029-0.
  • Taušl Procházková, P. Connection between Entrepreneurship and Entrepreneurship Education: Call for Raising Entrepreneurial Spirit. In Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.22-29. ISBN 978-0-9860419-3-8.
  • Vacek, J. OPEN INNOVATION NEEDS OPEN BUSINESS MODELS. In IMACS 2014 - Innovation Management And Company Sustainability 2014. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2014, s.538-546. ISBN 978-80-245-2050-6.